Kjøpsvilkår

 

Kjøpsvilkår for online kurset High Vibe Detoxkurs

Vi sørger for at kjøp hos oss er enkelt, sikkert og fritt for overraskelser. 

Refusjoner & Kjøpsbetingelser

På grunn av den digitale leveransen og elektroniske karakteren av våre produkter, er ikke disse produktene omfattet av forbrukerkjøpsloven. 
Eventuelle refusjoner skal derfor skje etter vår egen vurdering. Du samtykker til at eventuelle betalinger du foretar deg for noen av våre produkter er absolutt endelige. 
Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser fra tid til annen.

Fakturering og bindingstid
Når du kjøper kurs trekkes beløpet automatisk fra din konto.

Online kurs som deltbetales kan ikke sies opp, og du vil automatisk trekkes ditt delbetalingsbeløp inntil totalsummen er nådd. 

Betaling
Betaling skjer via Bank-/Kredittkort. Vi tilbyr også delbetaling. Vi aksepterer både Visa og MasterCard gjennom våre verdensledende samarbeidspartnere Stripe og Kajabi. Alle dine transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100 % sikre. Alle kortkjøp er avgiftsfrie.

Salg til mindreårige
Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra foresatte/verge for å bestille fra oss.

Opphavsrett
Opphavsrett ©High Vibe. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, publisere distribuere eller endre materiale som finnes på High Vibe Detoxkurs eller andre kurs sine nettsider og portaler.

Betingelser for bruk av innhold fra portalen
Du kjøper tilgang til portalens innhold. Denne har du tilgang på i 6 måneder, ved mindre noe annet er oppgitt. Alle produkter fra High Vibe er beskyttet av opphavsrett.

Produktet er kun for personlig bruk – og for EN bruker.

Du kan ikke bruke produktet eller materialet i produktet på en måte som krenker våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av High Vibe. Du kan ikke kopiere, endre, publisere, reprodusere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere noe materiale fra produktet. Deling eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som tyveri og vil bli anmeldt i henhold til loven.

Du kan laste ned og/eller skrive ut sider fra nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk. Dette forutsetter at alle opphavsrettigheter og eiendomsrettigheter beholdes.

Kurs er individuelle program. Når du registrerer deg, vil du motta brukernavn og passord. Denne medlemsprofilen er for bruk for innlogging i kurset og i medlemsportalen.

Hvis du ønsker å ta kurs sammen med andre, må hver enkelt kjøpe kurs/tilgang individuelt.

Sikkerhet og Personvern
Vi bruker SSL (Secure Socket Layer), som betyr at alle betalingsløsninger er kryptert og 100 % sikre.

Vi tar Personvern på alvor. På vår personvernside kan du lese hvordan vi behandler dine data.  

Konfidensialitet
Vi respekterer ditt privatliv, og vi ber om at du også respekterer privatlivet til andre deltagere på kurset, og i vår lukkede gruppe. Dette er derfor en gjensidig avtale om taushetsplikt. Vi ber alle respektere denne, og ikke deler videre ting som blir delt i sendinger eller gruppen. Ved å kjøpe kurset samtykker du til å respektere dette.

Du står selvfølgelig fritt til å diskutere dine personlige resultater fra våre kurs. All erfaring og uttalelser, muntlig eller skriftlig, fra alle andre deltakere eller kursholdere må holdes strengt konfidensielt.

Ansvar
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til våre nettsider, nyhetsbrev, videoer, kursportal, produkter, detoxkit, kosttilskudd, og/eller annet innhold. Vi gjør hele tiden vårt ytterste for sikre at innholdet vårt og produktene har høy kvalitet. Ved å kjøpe kurs aksepterer og godtar du, at du selv er ansvarlig for egen fremgang og resultater, og inntak av kosttilskuddene som vi bruker under detoxen. Vi tilbyr ingen garantier om resultater. Du er selv ansvarlig for å gjennomføre og dine resultater er avhengig av dette. Våre tilbud/innhold/rådgivning/kurs/programmer er ikke ment som erstatning for medisinsk rådgivning og behandling. Dersom du har medisinske tilstander, bruker medikamenter eller er usikker på om du bør gjennomføre et av våre detoxprogrammer ber vi deg konsultere med lege eller annet helsepersonell.

Avlysing, utsettelser og endringer
Vi forbeholder oss retten til å endre, avlyse eller utsette programmer og kurs som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning av aktiviteter vil kursdeltakeren få refundert avgiften. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt. 

Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe produkter fra oss, samtykker du i at du bruker disse på eget ansvar, og at programmene er en opplysningstjeneste. Du fraskriver selskapet og dets ansatte alt ansvar.

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at produktene våre er nøyaktige, autoritative og passer for bruk av våre kunder. Vi tar imidlertid ikke noe ansvar for egnetheten til produktet, og vi gir ingen garantier for funksjonen eller bruken av produktet, enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovfestet, inkludert uten begrensning noen garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.  Du samtykker i å kompensere oss for alle forpliktelser, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av brudd på disse vilkårene. 
Videre skal vi ikke være ansvarlig overfor deg eller noen part for følgeskader, indirekte, spesielle eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til skader for tap av fortjeneste, forretningsmessige eller forventede fordeler, enten de oppstår under erstatning, kontrakt, uaktsomhet eller på annen måte uansett forutsett eller ikke, rimelig forutsigbar eller informert om muligheten for slike skader.
 

Offentlig sverting
Om det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at en slik tvist skal løses internt. Du samtykker i at du ikke vil kommunisere med en tredjepart, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtale
Medlemskap og kurs-tilgang gjelder for en deltaker og det forutsettes at logg-inn info ikke deles med andre. Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse
Ved å kjøpe produkter fra oss, samtykker du i at highvibe.no, etter eget skjønn, kan avslutte avtalen, begrense, avslutte eller si opp kundens medvirkning i programmet. Dette gjelder hvis kunden blir forstyrrende for andre medlemmer. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel
Eventuelle varsler om uenighet skal skje ved personlig overlevering eller per e-post.

Force majeur
Er highvibe.no forhindret fra å levere eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er High Vibe og dets kursholdere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

Selskapsnavn: Shikoba AS

Kontaktperson: Anniken Nayeli / High Vibe
Epost: [email protected]

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende Norske Lover.